GÀ SƠN TÂY

Ba Ba vàng rang muối (KG)

Ba Ba Có 2 loại : Ba Ba Gai, Ba Ba Vàng.

Đặt hàng